Tuet ja julkiset palvelut

Starttiraha

Starttiraha on TE-palvelu, jonka tarkoituksena on edistää uutta yritystoimintaa ja työllistymistä. Se on tukimuoto, joka turvaa yrittäjän toimeentulon siltä ajalta, jonka yritystoiminnan käynnistys ja sen vakiinnuttaminen arviolta kestää. Tuen tarve harkitaan aina tapauskohtaisesti määrärahatilanne huomioiden.

Starttiraha myönnetään ensin 6 kk ajaksi ja siihen voi hakea 6 kk jatkoa, eli maksimipituus on 12 kk. Tuen määrä on 37,21 euroa päivässä eli yhteensä noin 700 euroa kuukaudessa. Starttiraha on henkilökohtaista, veronalaista tuloa jota maksetaan enintään viideltä päivältä viikossa.

Me Neuvoa-antavassa autamme sinua laatimaan liiketoimintasuunnitelman ja laskelmat, joiden avulla voidaan arvioida liiketoiminnan mahdollisuuksia ja kannattavuutta. Hyödynnä tässä Lissu-liiketoimintasuunnitelmapohjaamme.

Starttirahahakemus -sivulta löydät tietoa starttirahasta, sen myöntämisen edellytyksistä sekä sähköiset starttirahahakemukset.

Leader-tuet


Maaseudun yritystukia voivat hakea maaseudulla sijaitsevat mikro- ja pienet yritykset. Tukea voi saada yritystoiminnan käynnistämiseen,  kehittämiseen ja investointeihin. Uutta on osa-aikaisen yritystoiminnan käynnistystuki. Tukikelpoista aluetta on lähes koko Etelä-Pohjanmaa.

Lisätiedot ja hakuohjeet oman alueesi kehittämisyhdistyksen sivuilta.

ELY, Etelä-Pohjanmaan yrityspalvelut

Etelä-Pohjanmaan Yrityspalvelukeskuksen sivuilta löytyy kootusti ELY-keskuksen, TE-toimiston, Business Finlandin ja Team Finlandin yrityksille suunnatut palvelut.

Teemasivulla palvelee myös Eppu-chatbot, joka neuvoo edellä mainituissa palveluissa ja ohjaa sopivalle asiantuntijalle.

Kehittämisavustus yrityksen kansainvälistymiseen, uudistumiseen tai merkittävään kehittämiseen.

AVEKin tuet audiovisuaaliselle alalle ja yrittäjyydelle, kts. tukimahdollisuuksia tästä.